Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace k provozu školy od 12.4.2021

Informace k provozu školy od 12.4.2021Informace k provozu základní školy

od 12.dubna 2020

 

Je povolena osobní přítomnost všech žáků 1. stupně základních škol.

Pro žáky je prezenční výuka povinná.

Provozní doba  školy:  denně  6:30  -  15:30 hod.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám s výjimkou asistence zákonného zástupce při provádění testu.

Zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátor ,  žáci jsou povinni nosit  alespoň chirurgickou  roušku  po celou dobu pobytu ve škole.  

Je povinná homogenita  tříd při výuce i ve školní družině.                                

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Je umožněn provoz školní družiny.                                                        

Z personálních důvodů bude provoz školní družiny omezen pro žáky  3. – 5. ročníku.

Ranní družina:   6:30  - 7:30  pro žáky 1. a 2. ročníku                                                                                 

                           žáci 3., 4. a  5. ročníku budou přicházet do školy o půl 8

Odpolední družina:   1. a 2. ročník  -  bez omezení       

                                  3. , 4. a  5. ročník  -  pouze v úterý do 15:30 hod.                                                             

Kroužek angličtiny nebude.

Kroužek paličkování bude pouze pro žáky I. třídy (1. a 2. roč.).

Školní stravování bude v provozu.                                                                          

Žáci mají přihlášeny obědy od  12. 4. 2021.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky a respirátory, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

 

 

TESTOVÁNÍ  ŽÁKŮ

 

Od 12. 4. 2021 je škole uložena povinnost  testovat  žáky 2 krát  týdně (pondělí, čtvrtek)  Ag testy.

Žákům, kteří se testování nezúčastní,  je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit  žákovi distanční způsob vzdělávání. Poskytne mu přiměřenou studijní podporu.

K testování se může dostavit  žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování bude probíhat  tzv. samosběrem.                                                                  

V případě testování  žáků 1.- 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna při provádění testu asistence zákonného zástupce.

V případě pozitivního výsledku testu bude žák  izolován od ostatních osob a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka.  Se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů, může žák opustit  školu, jinak vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit  (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě).  Pokud ji škole nedoloží, žák se účastní testování dle harmonogramu školy.