Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace k provozu školy od 1.9.2021

Informace k provozu školy od 1.9.2021Informace k provozu základní školy

od 1. září 2021 vzhledem ke Covid - 19

 

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. září 2021 za přítomnosti zástupců obce a zákonných zástupců nových prvňáčků.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty. Nadále se doporučuje, aby byl vstup a pohyb zákonných zástupců žáků uvnitř budovy omezen.

Provozní doba  školy:  denně  6:30  -  15:30 hod.

Provozní doba školní družiny:  ranní družina  6:30  - 7:30 hod.                          

                                                  odpolední družina do 15:30 hod.                                                                    

Školní stravování bude v provozu.                                                                                                              

Žáci mají přihlášeny obědy od 2. 9. 2021.

Slavnostní zahájení školního roku bude ukončeno v 9 hodin.  Žáci půjdou domů, tento den nebudou v ŠJ obědy, nebude ani školní družina.                                                                                                           Hejnické děti mohou počkat ve škole a jet domů autobusem v 9:50 hod.

 

 

TESTOVÁNÍ  ŽÁKŮ

Základní škole je uložena povinnost preventivního screeningového testování žáků. Testování Ag testy proběhne v těchto termínech: 1. září, 6. září, 9. září.  

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Potvrzení o  dokončeném   očkování nebo o prodělaném onemocnění covid-19 doloží žák (zákonný zástupce) 1. září.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Tento žák dále musí  dodržet přísnější režimová opatření.

K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování bude probíhat  tzv. samosběrem.                                                                                                             V případě testování  žáků 1.- 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna při provádění testu asistence zákonného zástupce.

V případě pozitivního výsledku testu bude žák  izolován od ostatních osob a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka.  Se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů, může žák opustit  školu, jinak vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.