Základní škola Česká Rybná
Kontaktujte nás: 465 629 129 zsceskarybna@seznam.cz

Informace k provozu školy od 4.1. do 10.1.2021Informace k provozu školy od 4. 1. do 10. 1. 2021

 

Je povolena osobní přítomnost  žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Žáci se budou vzdělávat prezenčním způsobem.

Žáci 3., 4. a 5. ročníku  se budou vzdělávat distančním způsobem. Distanční vzdělávání je povinné.  Informace k rozvrhu hodin on-line výuky předá třídní učitelka.

Provozní doba školy:  denně  6:30  -  15:30 hod.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci budou mít 2 vlastní roušky na den. K dispozici budou i ochranné štíty.                                        

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Je umožněn provoz školní družiny. Provoz školní družiny zůstává stejný jako na začátku školního roku.

Školní stravování je v provozu. Žáci 1. a 2. ročníku jsou přihlášeni ke školnímu stravování od 4. 1. 2021.

Žáci 3. - 5. ročníku jsou ze školního stravování odhlášeni.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.