Základní škola Česká Rybná
Kontaktujte nás: 465 629 129 zsceskarybna@seznam.cz

Volby do školské radyZákladní škola Česká Rybná, okres Ústí nad Orlicí

561   85 Česká  Rybná 141,  okres Ústí nad Orlicí,  IČO 75016621,  tel. 465 62 129

 

Vyhlášení voleb do školské rady

Základní školy Česká Rybná, okres Ústí nad Orlicí

 

 

V souladu se zněním § 167 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání (školský zákon) a v souladu s volebním řádem vyhlašuji volby člena do školské rady za zákonné zástupce na funkční období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2024.

 

Volby se budou konat  10. 6. 2021 od 6:30 hod. do 15:00 hod. v budově školy.

 

Školská rada je tříčlenná – jeden zástupce zřizovatele, jeden zástupce pedagogických pracovníků, jeden zástupce zákonných zástupců žáků. Funkční období je tříleté. Členství ve školské radě vzniká dnem zahájení funkčního období, pro které byl dotyčný kandidát zvolen.

 

Písemné návrhy na kandidáty (za kandidáta může navrhnout zákonný zástupce i sám sebe) za zákonné zástupce lze podávat do 27. 5. 2021 volební komisi nebo ředitelce školy.

 

 

Mgr. Marta Košťálová

ředitelka školyV České Rybné 11. 5. 2021