Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola Česká Rybná, okres Ústí nad Orlicí

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Česká Rybná
Základní účel zřízení - základní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, Školní družina

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  ZŠ Česká Rybná
  Česká Rybná u Žamberka 141
  561 85

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  ZŠ Česká Rybná
  Česká Rybná u Žamberka 141
  561 85

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí - Pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 602 365 388
  +420 465 629 129

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.zsceskarybna.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  zsceskarybna@seznam.cz

 • 4.8 Další elektronické adresy

  zsceskarybna@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:

6. IČ

75016621

7. DIČ

CZ75016621

8. Dokumenty

9. Žádosti o informací

Prostřednictvím elektronické pošty: zsceskarybna@seznam.cz 

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 5cgmkjj

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  ZŠ Česká Rybná, Česká Rybná u Žamberka 141, 561 85

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky ZŠ a MŠ.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly žádné stanoveny

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Nebyly žádné stanoveny

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou ZŠ Česká Rybná poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány
  • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány