Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské radyZákladní škola Česká Rybná, okres Ústí nad Orlicí

561  85 Česká  Rybná 141,  okres Ústí nad Orlicí,  IČO 75016621,  tel. 465 62 129

 

 

Vyhlášení voleb do školské rady

Základní školy Česká Rybná, okres Ústí nad Orlicí

 

 V souladu se zněním § 167 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s volebním řádem vyhlašuji doplňující volby do školské rady za zákonné zástupce žáků na období od 22. 1. 2024 do 30. 6. 2025.

 Volby se budou konat  22. 1. 2024 od 6:30 hod. do 15:00 hod. v budově školy.

Školská rada je tříčlenná – jeden zástupce zřizovatele školy, jeden zástupce pedagogických pracovníků, jeden zástupce zákonných zástupců žáků. Volba se koná tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Oprávněný volič volí vybrané kandidáty způsobem zaškrtnutím kandidáta na volebním lístku.

Písemné návrhy na kandidáty (za kandidáta může navrhnout zákonný zástupce i sám sebe) za zákonné zástupce žáků lze podávat do 15. 1. 2024 přípravnému výboru nebo ředitelce školy.

 

Mgr. Marta Košťálová

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V České Rybné 21. 12. 2023