Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do 1. ročníku 2024/2025

Zápis do 1. ročníku 2024/2025Zápis dětí do prvního ročníku k základnímu vzdělávání

pro školní rok 2024/2025

se uskuteční

ve středu 10. dubna 2024 od 15 hodin 

v budově školy.

 

Zápis k povinné školní docházce se skládá z formální části a neformální, motivační části. V průběhu formální části požádá zákonný zástupce o zápis předložením vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

K zápisu doneste rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

Každý uchazeč bude mít přidělené registrační číslo.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době zápisu k povinné školní docházce požádat písemně o odklad školní docházky. Dále je nutno dodat doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Žádost o odklad povinné školní docházky je nutné podat nejpozději do 30. 4. 2024.
Vzhledem ke zkrácenému termínu dodání doporučení školského poradenského zařízení doporučujeme objednat si vyšetření v poradně co nejdříve.

Kritéria pro přijetí

1. Spádovost (trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti)

2. Dítě, jemuž byl ředitelkou školy povolen odklad povinné školní docházky

3. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje ZŠ Česká Rybná